Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Lågflygning 2019

Nu har Sveriges geologiska undersöknings, SGU, geofysiska flygmätningar inletts för säsongen. Med syftet att kartlägga berggrunden flyger mätflygplanet fram och tillbaka på låg höjd, fram till slutet av augusti. Hofors, Falun och södra delen av Siljan ligger inom det område som berörs.

Lågflygning för mätning

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGUs flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga (med VLF-metod).

Mer information om områden som berörs och om flygmätningar finns i länkar.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296