Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Reducerad avgift för byggärenden under vintersäsong

Den byggtaxa som började gälla 2018 innehåller en möjlighet till reducering av avgiften med 20 procent för alla byggärenden under vintersäsongen.
Reduceringen gäller ärenden som kommit in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning(där Hofors ingår) och komplettförklarats under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019.

Möjlighet till reducerad avgift

-Syftet med att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning(där Hofors ingår) kommer att ha en särskild taxa under vintersäsongen är att jämna ut mängden ärenden över årets alla månader. I dagsläget är trycket särskilt hårt under vår och sommar, vilket gör hanteringen mer kostsam eftersom organisationen behöver förstärkas med externa resurser under perioder med extremt hög belastning. Förhoppningen är också att kunna korta handläggningstiderna för de sökande, säger Maria Wikström, samhällsbyggnadschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Komplettförklaring av ärendet innebär att den sökande lämnat in samtliga handlingar, och med tillräcklig kvalitet, och fått ett skriftligt besked av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att ärendet har blivit komplett. Av brevet ska framgå ett komplettdatum för ärendet.

Lämna in ansökan digitalt?

Ni har väl inte missat att du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt via våra e-tjänster? Det är enkelt och bekvämt. Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten och även få meddelande när något händer i e-post och sms.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296