Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Gästrike Vatten föreslår justering av brukningsavgiften för vatten och avlopp

Gästrike Vatten föreslår att höja brukningsavgiften på vatten och avlopp från den 1 januari 2018 med 1,5 %.
Hofors kommunstyrelse beslutade om att höja brukningsavgiften den 24 oktober och slutligt beslut väntas i kommunfullmäktige den 14 november.

Brukningsavgiften föreslås höjas

I Hofors innebär höjningen för en villa med medelförbrukning på 150 kubikmeter per år som är ansluten till både vatten och avlopp (typhus A) cirka 11 kronor per månad inklusive moms.
För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubik per år (typhus B) blir höjningen cirka 114 kronor per månad inklusive moms.
I Hofors föreslår Gästrike Vatten att höja brukningsavgiften för att möta planerade investeringar samt generella kostnadsökningar i verksamheten. Några exempel på åtgärder:
* Förändring av beredningsprocessen på Hofors vattenverk för att komma tillrätta med problemen med höga färgtal på råvattnet. Det är för att kunna säkerställa leveransen av ett hälsosamt dricksvatten. Mer omfattande åtgärder för att komplettera beredningen planeras.
* Planerade åtgärder för en bättre styrning och kontroll på avloppssidan, samt förnyelse av en pumpstation.
* Under 2018 kommer ett äldre vattentorn som inte längre används att rivas.


Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296