Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Arbetet med kommunens framtidsstrategi har startat

Arbetet med Hofors kommuns framtidsstrategi är igång.
I månadsskiftet augusti/september samlades politiker, tjänstemän och fackliga representanter för att börja skissa på ett gemensamt önskat läge om var Hofors kommun ska befinna sig om tio år.

Hofors kommun arbetar framåt

"I förra veckan - 31 augusti och 1 september - påbörjades arbetet med Hofors kommuns framtidsstrategi.Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut i fjol i samband med budgeten, där det bestämdes att ett framtidsarbete ska genomföras. Hofors kommun, som nu verkar ha brutit den nedåtgående befolkningsutvecklingen, måste hitta de strategier som bär mot en hållbar, attraktiv och stabil utveckling.I februari beslutade kommunstyrelsen, dels att anta Norlin & Partners som konsult i processen, och dels att arbetsgruppen ska bestå av politiker, tjänstemän och fackliga representanter. Alla partier i kommunfullmäktige ska också vara representerade. Arbetsgruppen har därför 26 medlemmar (Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, alla ordföranden, representanter från övriga partier, kommunledningsgruppen och den fackliga ledningsgruppen).
Vid första mötet, så fick gruppen bl.a. sätta sina spelregler, titta bakåt på historien, kartlägga styrkor och svagheter och börja skissa på ett gemensamt önskat läge - Hofors om 10 år. Det har varit två intressanta, lärorika och intensiva dagar, och det var en mycket trött men nöjd arbetsgrupp som lämnade konferensen efter den andra dagen.
Ytterligare två dagar är inplanerade under hösten, den 27 oktober och den 8 december, under vilka strategier och gemensam handlingsplan ska mejslas fram.

Parallellt med den egentliga arbetsgruppen så har också en Referensgrupp bildats. Syftet med den gruppen är att Framtidsstrategigruppen ska kunna testa sina idéer och få synpunkter från viktiga personer som bor och verkar i kommunen.
Referensgruppen består av 21 personer och medlemmarna ska i spegla kommunens mångfald ur olika perspektiv (kön, geografi, ålder och etnicitet). Här finns således ungdomar från Entré Ungdom och medlemmar i PRO och allt däremellan, här finns Hofors- och Torsåkerbor, företagare och löntagare, utrikesfödda och svenskfödda. En mycket intressant grupp.
Referensgruppen hade sitt första möte den 18 augusti och kommer att träffas mellan Framtidsstrategigruppens träffar.
Framtidsstrategiarbetet är planerat att genomföras under hösten. Ansvarig för processen är Ulf Strömstedt, Senior Advisor".

Mimmi Abramsson
Kommunchef

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296