Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Nominera 2019 års idrottsprestationer

Nu är det dags att nominera 2019 års idrottsprestationer. Sista dag för nominering är 31 december 2019.

De olika kategorierna och kriterier

Nu kan du börja nominera till 2019 års idrottsprestationer och de kategorier du kan nominera i är:

  • Årets arrangemang
  • Årets hederspris
  • Årets prestation
  • Årets lag
  • Årets ledare
  • Årets ungdom

Nomineringsformulären hittar du under länkar på denna sida. I varje kategori utom hederspriset utses tre finalister till Hoforsgalan den 15 februari 2020.

Övergripande kriterier

Spelare,utövare,ledare, funktionärer som varit aktiva under 2019 och har anknytning till Hofors Kommun kan nomineras.

Årets idrottsprestation - både manlig och kvinnlig från 18 år

Priset delas ut till den som under året haft stora framgångar inom sin idrott. Denne person är ett föredömligt exempel inom sin idrott.

Årets lag

Priset går till det idrottslag som under året stått för resultat eller prestationer utöver det vanliga. Utöver prestation kommer också likabehandling, fairplay, kamratskap och mångfald in i bedömningen. Laget skall ha verkat i kommunen.

Årets arrangemang

Priset tilldelas det arrangemang som under det gångna året lyft Hofors utanför kommungränsen och visat på nytänkande. Detta idrottsarrangemang skall sätta kommunen på kartan på ett positivt sätt samtidigt som det genererar intäkter till föreningen och näringslivet på orten

Årets ledare

Priset tilldelas från 18 år uppåt till den som under året visat stort ledarskap som tränare/ledare inom sin idrott.

Årets ungdom 13-17 år

En ungdom som varit framgångsrik i sin idrott samt varit en god förebild för sina kamrater i föreningen

Årets Hederspris - Folkets pris

Hederspriset delas ut till en person inom idrotten som över längre tid genom sin livsgärning skapat beundran och respekt och vars bestående insatser berikat idrotten i kommunen

Priserna kommer att delas ut på Hoforsgalan den 15 februari 2020. Boka det datumet redan nu.

Mer information

Hoforsgalan 15 februari

Årets gala är planerad till den
15 februari, så boka datumet redan nu i kalendern.

Mer information kommer löpande.

Kontaktinformation

Sarah Winges

070-086 00 22
sarah.winges@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296