english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunHofors kommun

Nominera till Årets arrangemang

Nu är det dags att nominera till Årets arrangemang.

Årets arrangemang

Kriterier;

Priset tilldelas det arrangemang som under det gångna året lyft Hofors utanför kommungränsen och visat på nytänkande.
Detta idrottsarrangemang skall sätta kommunen på kartan på ett positivt sätt samtidigt som det genererar intäkter till föreningen och näringslivet på orten.

Förslag med motivering skickas via formuläret nedan. Sista dag för nominering är den 31 december 2021 och stipendiet kommer att delas ut på Hoforsgalan 12 februari 2022.

Du kan få en bekräftelse skickad till dig genom att fylla i din mailadress. Vill du inte ha en bekräftelse så kan du hoppa över detta steg
Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Det är Hofors kommun som hanterar ärendet och som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.hofors.se/ovrigt/behandling-av-personuppgifter---gdpr.html