Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


En vitsippsknopp

Fritids- och kulturstipendiet

Fritids- och kulturstipendiet delas ut på Hoforsgalan 2019

Vad är Fritids- och kulturstipendiet?

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom fritids- och kulturområdet. Stipendiet delas ut till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Hofors kommun eller har särskild anknytning till kommunen. Stipendiesumman uppgår till totalt 10 000 kronor.

Förslag med motivering kan lämnas av enskilda och sammanslutningar. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar om vem/vilka som får stipendiet.

Sista dag för nominering var den 17 mars 2019 och stipendiet kommer att delas ut på Hoforsgalan 4 maj 2019.

Mer information

Stipendiet delas ut på Hoforsgalan 4 maj 2019

Årets Hoforsgala är planerad till den 4 maj, så boka redan nu i det datumet i kalendern.

Mer information kommer löpande.

Kontaktinformation

Sarah Winges

070-086 00 22
sarah.winges@hofors.se

Ritva Snellman

0290-771527
ritva.snellman@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296