Hofors Kommun logo, länk till startsidaEn vitsippsknopp

Fritids- och kulturstipendiet

Nominera till Fritids- och kulturstipendiet

Vad är Fritids- och kulturstipendiet?

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom fritids- och kulturområdet. Stipendiet delas ut till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Hofors kommun eller har särskild anknytning till kommunen. Stipendiesumman uppgår till totalt 10 000 kronor.

Förslag med motivering kan lämnas av enskilda och sammanslutningar. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar om vem/vilka som får stipendiet.

Sista dag för nominering är den 31 december 2021 och stipendiet kommer att delas ut under 2022.