english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunVattendroppe på blad

Barnkonventionen

Entré ungdoms styrdokument är barnkonventionen

Barnkonventionen är indelad i fyra principer:

 1. Alla barn har lika värde
 2. Barnets bästa i främsta rummet
 3. Barns rätt till liv och utveckling
 4. Barnets möjlighet att göra sig hörd och påverka sin egen situation

Barnkonventionen ger en universell definition, en slags beskrivning, av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen.

Sverige har godkänt konventionen och det innebär att Sverige har bundit sig att förverkliga den!

Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje person under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt landets nationella lagstiftning.

Entré ungdom vill att unga ska känna så här:

 • Jag trivs och är stolt över att bo i Hofors kommun
 • Jag utvecklas och känner mig trygg
 • Jag är bra, oavsett vem jag är hur jag har det varifrån jag kommer
 • Jag vet vart jag vänder mig om jag undrar över något
 • Jag vet vart jag vänder mig om jag behöver stöd och hjälp
 • Jag får vara med och påverka mitt liv och i samhällsfrågor
 • Jag tar avstånd från våld, alkohol & narkotika

Kontaktinformation

Elin Sehlberg (Tf. bitr. enhetschef, Fritidsgård)
070-167 08 35 elin.sehlberg@hofors.se

Sofia Rising (Samhälle)
070-167 08 37 sofia.rising@hofors.se

Henrik Grinde (Musik, teknik)
070-167 08 38 henrik.grinde@hofors.se

Tobias Pettersson (Musik, film, teknik) 070-167 08 36 tobias.pettersson@hofors.se