english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBoktips inspiration

Talböcker, Taltidningar & Daisy

Tillgänglighet - Talböcker, taltidningar och Daisy på biblioteken

Talböcker är böcker som är inlästa på CD-rom. Det finns även vissa äldre talböcker inlästa på kassettband.

Talböckerna på CD-rom kallas ofta DAISY. Alla nya talböcker framställs i DAISY-format.

Vem får låna talböcker?

Personer med funktionshinder eller läshandikapp som gör att han eller hon har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker. Inget intyg behövs.

Att lyssna på DAISY

För att lyssna på DAISY-talböcker behöver du en särskild DAISY-spelare. Biblioteket har ett antal spelare för utlån. DAISY-spelare kan köpas hos Iris Hjälpmedel, Polar Print eller LVI Low Vision.

Vissa modeller av mp3-spelare och dvd-spelare fungerar också för att lyssna på DAISY-talböcker.

Det är även möjligt att ladda ned DAISY-böcker till datorn eller använda Legimus-appen.

Taltidningar

På Hofors bibliotek kan du lyssna på taltidningsversioner av dagstidningarna Gefle Dagblad, samt Dagens Nyheter. Taltidningsspelare och hörlurar finns att låna i informationsdisken.