english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lundkvist Erik (S)

Adress: Eriksgatan 8, 813 30 Hofors

Telefon:

Mobil:

Mail:

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1954

Uppdrag:

Socialnämnden, ersättare