Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Lindström Ahlén, Ulla-Carin (V)

Adress: Furuvägen 21, 813 32 Hofors

Telefon:

Mobil: 076-106 60 55

Mail: ullali@live.se

Yrke/Titel: Gymnasielärare

Född: 1969

Uppdrag:
Socialnämnden, ersättare
Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ersättare

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296