Hofors Kommun logo, länk till startsidaLindström Ahlén, Ulla-Carin (V)

Adress: Furuvägen 21, 813 32 Hofors

Telefon:

Mobil: 076-106 60 55

Mail: ullali@live.se

Yrke/Titel: Gymnasielärare

Född: 1969

Uppdrag:

Socialnämnden, ersättare

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ersättare

Kontaktinformation

Ulla-Carin Lindström Ahlén

076-106 60 55
ullali@live.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.