english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lindgren Börje (C)

Börje Lindgren

Adress: Stubbegatan 19, 813 36 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-593 04 69

Mail: borje.lindgren@sifferbyran.se

Yrke/Titel: Ekonom

Född år: 1947

Uppdrag:

Valberedningen, ledamot

Fastighetsbildningsförrättningar, god man för tätortsförhållanden

Valnämnd, ledamot/ordförande

Hofors Vatten AB, ledamot

Gästrike Vatten AB, ledamot

Kontaktinformation

Börje Lindgren
0290-44048
070-5930469
borje.lindgren@sifferbyran.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.