Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Lindgren Börje (C)

Börje Lindgren

Adress: Gammelstillavägen 107 b, 813 94 Torsåker

Telefon: 0290-44048

Mobil: 070-5930469

Mail: borje.lindgren@sifferbyran.se

Yrke/Titel: Ekonom

Född år: 1947

Uppdrag:
Valberedningen, ersättare
Fastighetsbildningsförrättningar, god man för tätortsförhållanden

Kontaktinformation

Börje Lindgren
0290-44048
070-5930469
borje.lindgren@sifferbyran.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296