Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Lindgren Börje (C)

Börje Lindgren

Adress: Stubbegatan 19, 813 36 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-593 04 69

Mail: borje.lindgren@sifferbyran.se

Yrke/Titel: Ekonom

Född år: 1947

Uppdrag:

Valberedningen, ledamot

Fastighetsbildningsförrättningar, god man för tätortsförhållanden

Valnämnd, ledamot/ordförande

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296