english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Larsson Hans (C)

Hans Larsson

Adress: Herrgårdsvägen 7, 813 95 TORSÅKER

Telefon: 0290 - 423 67

Mobil: 070 - 342 42 30

Mail: hans.hastbo@gmail.com

Yrke/Titel: Lantbrukare

Född: 1955

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot tillika 1e vice ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot tillika 1e vice ordförande

Hofors Vatten AB, styrelseledamot

Gästrike Vatten AB, styrelseledamot

Gästrikerådet, ersättare

Kommuninvest ek förn, ersättare

Hofors Kommunhus AB, ledamot/ordförande

Ombud Hofors Energi AB

Företagshälsovårdsnämnden, ersättare

Partnerskap Bergslagsbanan