Hofors Kommun logo, länk till startsida


Käll Inga-Lisa (L)

Adress: Centralgatan 58, 813 34 Hofors

Telefon:

Mail: ingalisa.kall@gmail.com

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1938

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ersättare