Hofors Kommun logo, länk till startsidaGonzalez Westling Samuel (V)

Gonzalez Westling Xamuel

Adress: Strandgatan 11, 813 33 Hofors

Telefon:

Mobil: 076-049 94 04

Mail: samuel.gonzalez.westling@vansterpartiet.se

Yrke/Titel: Brevbärare

Född år: 1983

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelse, ledamot tillika 2e vice ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot tillika 2e vice ordförande

Hofors Kommunhus AB, ledamot

Gästrikerådet, ersättare

Valberedning

Föreningsutskottet, ersättare

Gruppledare

Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige, ledamot

Kontaktinformation

Samuel Gonzalez Westling
076-049 94 04
xamuel@me.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.