english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Evertsson Elin (L)

Adress:

Telefon:

Mail:

Yrke/Titel:

Född år: 1993

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ersättare

Kontaktinformation

Elin Evertsson

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.