english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Bergkvist Gunnar (S)

Gunnar Bergkvist

Adress: Ängkärrsgatan 12 A, 813 31 HOFORS

Telefon:

Mobil: 076-1672733

Mail:

Yrke/Titel: Tekniker

Född: 1953

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ersättare

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, ledamot

Gästriklands Vattenvårdsförening, ersättare

Kontaktinformation

Gunnar Bergkvist
076-1672733
gunnar.bergkvist@hofors.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.