english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunSamrådsförslag på översiktsplan

Förslaget till ny översiktsplan var på samråd fram till den 2 maj 2022

Samråd

Sedan år 2020 har arbetet pågått med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Samrådshandlingarna finns att läsa i två versioner, en webbaserad (Dialog Direkt) där kartor och text ingår i samma plattform samt en pdf som läses tillsammans med de digitala kartorna i kartportalen.

Instruktion till Dialog Direkt

I alla kartor i Dialog Direkt finns möjlighet att välja och släcka olika lager genom att klicka på verktygsfältet i vänstra hörnet på kartan. Om verktygsfältet inte syns i bild prova att zooma ut webbläsaren tills det syns. Den digitala ÖP:n är ej anpassad för mobiler i dagsläget utan läses bäst på en dator eller större skärm.

Hur fungerar kartorna i översiktsplanen?

Kartorna till översiktsplanen redovisas digitalt men det finns möjlighet att skriva ut kartorna vid behov. Kartorna är grupperade i kategorierna mark- och vattenanvändning, utvecklingsinriktning, riksintressen, LIS och andra värden samt övriga geodata. För varje textavsnitt där det finns en digital karta anges det under rubriken. Först anges den övergripande kategorin och sedan namnet på kartan i den digitala kartplattformen. I de fall texten syftar till en hel kategori anges endast kategorin. De digitala kartorna finns samlade via Kartportalen-länk på denna sida.

Synpunkter på översiktsplan

Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse samt att planförslaget bearbetas, därefter kommer ett granskningsförslag ut på utställning.

Om du vill veta mer om översiktsplanering kan du besöka Boverkets hemsida där det finns mer information om till exempel processen att ta fram en översiktsplan.