Hofors Kommun logo, länk till startsidaHofors kommun

Översiktsplan 2021-2040

Komunstyrelsen beslutade 2019 att ta fram en projektplan för framtagande av ny översiktsplan för Hofors kommun.
Arbetet startade efter att projektplanen färdigställts och godkänts av kommunfullmäktige.

Översiktsplan Hofors kommun

Arbetet med processen för Hofors kommuns översiktsplan drivs av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning.
Hur arbetet fortskrider kan du följa på denna sida. Samrådet avslutades 2 maj 2021. Nästa steg i processen är granskning.

Om du vill veta mer om översiktsplanering kan du besöka Boverkets hemsida där det finns mer information om till exempel processen att ta fram en översiktsplan.

Gällande översiktsplan från 2010

Fram till det att den nya översiktsplanen antas gäller översiktsplanen från år 2010.