Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Notarius Publicus

...betyder offentlig sekreterare. Det är en person som är utsedd av länsstyrelsen. Uppdraget består i att på olika sätt intyga att något gått rätt till.

Notarius publicus kan bland annat:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar;
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts;
  • kontrollera lotteridragningar;
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

På Länsstyrelsen i Gävleborgs läns hemsida finns en uppdaterad förteckning över personer som blivit utsedda i Gävleborgs län.

Apostille

I Sverige är det till notarius publicus som du vänder dig för att få en apostille.

En apostille är ett intyg beträffande äktheten av vissa myndighetshandlingar. En apostille är giltig i länder som skrivit under Haagkonventionen 1961. Det andra landet kan begära att en apostille utfärdas för att acceptera den svenska myndighetshandlingen.

Exempel på handlingar som kan förses med apostille:

  • handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Socialstyrelsen);
  • registerutdrag och andra polisiära handlingar;
  • domstolshandlingar;
  • betyg/intyg från skolor;
  • handlingar undertecknade av (annan) notarius publicus;
  • översättningar gjorda av en auktoriserad translator vid kammarkollegiet

Sedan den 16 februari 2019 är vissa officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa undantagna från legalisering och apostille inom EU.

Kontaktinformation

Mottagningstid

Måndag - Torsdag kl. 08.00 – 16.00.
Fredag kl. 08.00 – 15.00

Stängd när kommunens allmänna expeditioner är stängda

Ta gärna kontakt i förväg för att underlätta handläggning. Ärenden utanför kontorstid enligt överenskommelse.

Swish och kontant betalning accepteras.

Swishnummer

123 491 07 33

Mikael Ingvarsson

070 - 086 01 81
mikael.ingvarsson@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296