Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Lagen om nationella minoriteter och minoritetspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Som en del i minoritetspolitiken antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som började gälla den 1 januari 2010 och gäller i hela landet. Lagen innehåller ett grundskydd som innebär att minoriteter har rätt till information gällande deras egna rättigheter. Att de så långt det är möjligt ska kunna vara delaktiga och påverka frågor som gäller dem själva. De ska ges möjlighet att utveckla och behålla sin kultur och det allmänna ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Lagen lägger en särskild tyngdpunkt vid barns rätt till en kulturell identitet

Kommunicera på minoritetsspråk
Samiska, finska och meänkieli har en historisk geografisk anknytning till Sverige och har ett förstärkt skydd i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Skyddet innebär att enskilda har rätt att använda dessa språk vid muntlig och skriftlig kontakt med myndigheter. Enskilda har även rätt till äldreomsorg och förskola, helt eller delvis på minoritetspråket. Förvaltningsmyndigheter ska sträva efter att bemöta enskilda på minoritetsspråken och bör arbeta aktivt med tillgången av personal med språkkunskaper där det finns behov. Myndigheten har själv rätt att bestämma särskilda tider när service ska ges på minoritetsspråket.

I kommuner som inte ingår i ett förvaltningsområde kan invånare få äldreomsorg och ha kontakt med myndigheterna på finska, meänkieli eller samiska, om det finns personal med språkkunskaper.

 

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296