Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Familjehem

När barnen inte kan bo hemma

När barn eller ungdomar av olika skäl inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar, för en kortare eller längre period, och behöver bo hos en annan familj så kan man bo i ett familjehem.

Skälen till att man inte kan bo kvar i hemmet kan vara skiftande och bland annat bero på att föräldrarna lider av sjukdom, psykiska besvär eller missbruk som också går ut över barnen och gör att föräldrar försummar eller gör sina barn illa. Det kan också bero på att det finns relationskonflikter i familjen, att barnet eller ungdomen har svårigheter i skolen eller missbrukar.

Hofors Kommun söker nu familjer som är beredda på att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och med hjälp av struktur och stabilitet ge barnet eller ungdomen den vård och omsorg som behövs. När ett barn placeras ersätter vi familjen med arvode och omkostnader enligt fastställda riktlinjer.

Hur går en utredning till?

Vi bokar en tid för inledande samtal och fördjupad information om vad ett uppdrag som familjehem kan innebära. Om familjen fortsatt är intresserad görs en noggrann utredning för att säkerställa att den familj vi anlitar är stabil och att alla förhållanden är välordnade. Utredningen sker genom hembesök och intervjuer av de vuxna i familjen. Vi går på djupet och frågar om allt det som har betydelse för vår utredning. Registerutdrag hämtas från socialregistret, polisens belastnings- och misstankeregister, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan samt begär referenser.

Vad händer sedan?

Om vi finner att din familj är lämplig blir familjen en resurs som vi har tillgång till för att placera ett barn eller ungdom hos er för kortare eller längre tid. Behoven av familjehem kan se olika ut över tid varför det ibland kan dröja medan det ibland kan gå snabbt. När vi kontaktar er för en eventuell placering går vi igenom hur behoven ser ut och vad ni som familj kan och ska bidra med för att vi ska nå målet att ge den unge en stabil och förutsägbar tillvaro som möjliggör en god utveckling.

Hur ersätts familjen?

Arvode och omkostnader fastställs enligt gällande riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting.  

Vad får vi för stöd?

Familjehemssekreteraren är familjehemmets kontaktperson som stödjer och handleder er.  Samtal med familjehemmet och barnet kan ske både gemensamt och var för sig.  Det placerade barnet har en egen socialsekreterare som ansvarar för övriga kontakter med nätverk, skola och andra myndigheter. 

Intresseanmälan

Du binder dig inte till någonting genom att skicka in en intresseanmälan, se det snarare som en möjlighet till en första kontakt med oss. Välkommen med din intresseanmälan!

Jag är intresserad av uppdrag/vill veta mer om
Multiple selection


Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296