english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunVMA - Viktiga meddelanden för allmänheten

En varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka

Signalen Viktigt meddelande kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Vid ett VMA blir invånare varnade via radio och tv samt i särskilda fall även via ljudsignal utomhus, den så kallade "Hesa Fredrik".

Klockan 1500 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen Viktigt meddelande, som består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter. Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30-40 sekunder lång signal.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka.

Nytt från 1 september 2014

Från den 1 september 2014 kommer alla med fast telefoni att kunna få ett röstmeddelande med viktigt meddelande för allmänheten.

Den första delen av ett nytt varningssystem lanseras den 1 september 2014. Man kommer då vid ett VMA att kunna skicka ut varning via fast telefoni i form av ett röstmeddelande till alla abbonenter inom ett berört område.

För att kunna utnyttja det nya kompletterande varningssystemet fullt ut genom att positionera och varna via mobiltelefon behövs en lagändring i lagen om elektronisk kommunikation.