english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun112 Larmnummer

När du ringer 112

Om en olycka inträffar är det viktigaste att sätta dig själv och andra i säkerhet. Larma sedan räddningstjänsten genom att slå 112. Med nödnumret 112 kan du bland annat nå ambulans, polis och räddningstjänst genom ett enda telefonsamtal. Telefonnumret fungerar i hela Sverige och i många EU-länder. Tala om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är.

Oavsett vilken telefon du ringer ifrån, slår du alltid 112 utan riktnummer. Det gäller även mobiltelefoner.
När du ringer 112 möts du alltid av en specialutbildad SOS-operatör. Vid större olyckor kan det hända att många ringer samtidigt och det tar något längre tid att komma fram. Då är det viktigt att du inte lägger på luren och försöker ringa igen för då förlorar du din plats i turordningen.

SOS-operatören inleder alltid samtalet med: ”SOS 112, vad har inträffat?”.
Larmoperatören tar reda på vad som hänt för att kunna hjälpa dig. Det är därför viktigt att svara larmoperatören på följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har olyckan inträffat?
 • Vem är du och var ringer du ifrån?

När man upptäcker en olycka och ringer 112 upplevs väntetiden ofta lång innan hjälpen anländer. Larmoperatörens frågor försenar inte den hjälp du behöver. Medan du talar med en operatör kan en annan påbörja alarmeringen genom att medlyssna samtalet. När larmet går ska den hjälp du behöver vara på väg inom 90 sekunder. För deltidsbrandmän gäller 5 minuter eftersom de larmas från sitt hem eller ordinarie arbete. Om du har möjlighet, möt gärna räddningspersonalen på olycksplatsen.

Fakta om 112

Telefonnummer 112 är ett nationellt nödnummer. 112 fungerar dessutom i stora delar av EU.

Genom 112 når du:

 • Ambulans
 • Polis
 • Räddningstjänst/brandkår
 • Giftinformationscentralen
 • Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
 • Jourhavande präst
 • Jourhavande medmänniska
 • Jourhavande kurator
 • Socialjour
 • Tullen för narkotikatips
 • Sjöräddningen
 • Miljöräddningstjänst till sjöss

Polisens nummer 114 14

Telefonnumret 114 14 ska användas för icke akuta ärenden till polisen Det kan röra sig om till exempel:

 • Anmälan av brott
 • Tips kring brott
 • Upplysningar om passfrågor, trafikfrågor, migrationsfrågor och tillståndsfrågor.