english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunHistoria

Kort sammanfattning från 1347 och framåt

Från socken till kommun

Hofors kommuns nuvarande geografiska omfattning är densamma som Torsåkers socken och tillkom efter kommunreformen 1971. Hofors kommun återförenades då med den till ytan större Torsåkers kommun. Hofors och Torsåkers kommuner hade dessförinnan varit självständiga kommuner sedan 1925 då Hofors kommun bildades genom en delning av Torsåkers socken.

Från Blästerhyttor till modernt stålverk

Järn och stål är det som Hofors är mest känt för. Hela bygden vittnar om järnhanteringen; gamla gruvhål, ruiner efter smedjor och hyttor, dammar, kanaler och slagghögar.

Den rikliga tillgången på skog, malm och vattenkraft satte tidigt sin prägel på Torsåkersbygden. I bygden finns djupa rötter i järnhanteringen och snart sagt varje liten by har haft sin egen hytta, vilket också framgår av många byars namn. Hofors tätort har utvecklats under en epok av industriell expansion med stålverket som nav.

Några historiska händelser

  • 1374  Albrekt av Mecklenburg utfärdar privilegiebrev för Torsåkers Bergslag
  • 1858 Första lyckade bessemerblåsningen vid Edske Masugn
  • 1925 Hofors kommun bildas, från att tidigare varit en del av Torsåkers socken
  • 1962 Hofors nya kyrka invigs
  • 1966 Hoforshallen invigs
  • 1968 Hofors affärscentrum invigs
  • 1971 Hofors kommun återförenas med Torsåkers kommun