Hofors Kommun logo, länk till startsida


Öppna data

Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Öppna geodata

Öppna geodata är digital geografisk information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Vid leverans av öppna geodata kan kostnad för arbete tillkomma. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har som målsättning att leverera beställt data inom 5 arbetsdagar. Beställning av öppna geodata görs via e-post till: vgs.gis@sandviken.se Länk till annan webbplats..

Det Öppna geodata som finns tillgängligt idag är bland annat översiktsplaner och detaljplaner. Dessa går att ladda ner som ZIP-filer via nedladdningssidan karta.sandviken.se/geodata . Du kan även nå nedladdningssidan via Kartportalen Länk till annan webbplats.

Ta gärna hjälp av manualen som finns i Kartportalen. I manualen finns information för dig som användare om hur du hanterar olika funktioner.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats. innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Bråttsförebyggande Rådet (BRÅ), och täcker allt från en kommuns demografi (befolkningens sammansättning och förändring) och till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Nyckeltal från Hofors