Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Strategi och service

Strategisk planering, tillgänglighet, fritidsanläggningar, kost och städ mm

Inom strategi- och servicefunktionen arbetar vi bl a med

  • Strategisk planering (samhälle, miljö, klimat, hållbarhet)
  • Teknisk försörjning
  • Tillgänglighetsfrågor
  • Vaktmästeri
  • Kontorsservice
  • Fritidsanläggningar
  • Föreningsbidrag (idrott)
  • Lotterier
  • Kost och städ

Kontaktinformation

Håkan Eck, strategi- och servicechef
0290-77 16 53
070-414 13 04
hakan.eck@hofors.se

Lars Lilja, servicechef/kopiering
070-414 12 65
lars.lilja@hofors.se

Sarah Winges, fritidschef
Besöksadress: Hoforshallen
070-08 60 022
sarah.winges@hofors.se

Charlotte Karlsson, kostekonom/arbetsledare
070-414 13 34
charlotte.karlsson@hofors.se

Mikael Årebrand,
enhetschef städ
070-414 12 81
mikael.arebrand@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296