english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Personal

Löner, pension, lagar och avtal, arbetsmiljö och rehabilitering

Inom personalfunktionen arbetar vi bl a med

  • Stöd till ledning, chefer och medarbetare i personalfrågor
  • Arbetsmiljö och rehabilitering
  • Kompetensförsörjning
  • Lön
  • Lagar & avtal
  • Pensions- och försäkringsfrågor

Kontaktinformation

Pernilla Bredin,
HR-chef

070-086 01 67
pernilla.bredin@hofors.se

Emelie Jansson,
HR-specialist
070 - 086 02 57
emelie.jansson@hofors.se

Sandra Wahlborg,
HR-specialist
070 - 086 01 51
sandra.wahlborg@hofors.se

Molly Westlund,
Löneadministratör
0290 – 77 14 47
molly.westlund@hofors.se

Caroline Högman, Löneadministratör
0290-77 14 17
caroline.hogman@hofors.se

Sara Sjöstrand
Löneadministratör
0290-77 14 40
sara.sjostrand@hofors.se

Zandra Holmqvist
Löneadministratör

0290-77 14 47
zandra.holmqvist@hofors.se

Besöksadress Kommunhuset, Granvägen 8
Personalfunktionens gemensamma mail:
personalfunktionen@hofors.se

Postadress
Hofors kommun, 813 81 Hofors

Faktureringsadress
Hofors kommun
Ekonomifunktionen
813 81 HOFORS