english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Ekonomi

Stöd till kommunstyrelsen, ansvar för redovisning, budget och uppföljning

Inom ekonomifunktionen arbetar vi bl a med

  • Stöd till kommunstyrelsen, så den kan fullgöra sina styr- och ledningsfunktioner inom det ekonomiska området för Hofors kommun och dess bolag och stiftelser.
  • Ansvar för kommunens och nämndernas budget- och uppföljningsarbete.
  • Ansvar för redovisningen samt att den följer bokföringslagen. I
    redovisningen ingår hantering av leverantörsfakturor, fakturering, krav, inkasso, kassa, löpande redovisning och årsredovisning.
  • Hantering av finansiella och likvida medel samt borgensförbindelser


Kontaktinformation

Birgitta Hansson
ekonomichef
072-022 80 45
birgitta.hansson@hofors.se

Andreas Wibecker,
ekonom
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
070-414 13 30
andreas.wibecker@hofors.se

Sara Karlsson,

ekonom
Socialnämnden
070-086 02 76
sara.karlsson@hofors.se

Savio Yusef,
ekonom
Barn- och utbildningsnämnden
070-086 01 01
savio.yusef@hofors.se

Matilda Wallström
ekonomiassistent
0290-77 14 14
070-167 86 87
Telefontid kl 10-12 mån-ons matida.wallstrom@hofors.se

Angelica Lundberg, ekonomiassistent
0290-77 14 10
070-167 86 88
Telefontid kl 13-15 mån-fre
angelica.lundberg@hofors.se

Marianne Hedström Nordahl, ekonomiassistent
0290-77 14 14
070-167 86 87
Telefontid kl 10-12 ons-fre
marianne.hedstrom.nordahl@hofors.se

Besöksadress Kommunhuset, Granvägen 8 Hitta hit! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress
Hofors kommun, 813 81 Hofors

Faktureringsadress
Hofors kommun
Ekonomifunktionen
813 81 HOFORS