Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Ekonomi

Stöd till kommunstyrelsen, ansvar för redovisning, budget och uppföljning

Inom ekonomifunktionen arbetar vi bl a med

  • Stöd till kommunstyrelsen, så den kan fullgöra sina styr- och ledningsfunktioner inom det ekonomiska området för Hofors kommun och dess bolag och stiftelser.
  • Ansvar för kommunens och nämndernas budget- och uppföljningsarbete.
  • Ansvar för redovisningen samt att den följer bokföringslagen. I
    redovisningen ingår hantering av leverantörsfakturor, fakturering, krav, inkasso, kassa, löpande redovisning och årsredovisning.
  • Hantering av finansiella och likvida medel samt borgensförbindelser


Kontaktinformation

Yuval Chulati
ekonomichef
072-022 80 45
yuval.chulati@hofors.se

Stefan Halldén
Inköpscontroller
073-7453425
stefan.hallden@hofors.se

Mazen Bahtiti,
ekonom
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
070-414 13 30
mazen.bahtiti@hofors.se

Sara Karlsson,

ekonom
Socialnämnden
070-086 02 76
sara.karlsson@hofors.se

Savio Yusef,
ekonom
Barn- och utbildningsnämnden
070-086 01 01
savio.yusef@hofors.se

Lena Norrvik,
ekonomihandläggare
0290-77 14 14
telefontid må-fre kl 10-12
lena.norrvik@hofors.se

Angelica Lundberg, ekonomiassistent
0290-77 14 10
telefontid må-fre kl 10-12
angelica.lundberg@hofors.se

Besöksadress Kommunhuset, Granvägen 8 Hitta hit!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress
Hofors kommun, 813 81 Hofors

Faktureringsadress
Hofors kommun
Ekonomifunktionen
813 81 HOFORS


Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296