Hofors Kommun logo, länk till startsida

Peruskoulu

Tervetuloa Hoforsin kunnan peruskouluun!

Förslag för dig

Hoforsin kunnassa on neljä peruskoulua:

Esikoululuokka

Esikoululuokka on ensimmäinen lukuvuosi. Kouluvelvollisuus astuu voimaan sen vuoden syyslukukaudesta lähtien, jolloin lapsesi täyttää 6 vuotta. Opetus suoritetaan peruskouluissa opetussuunnitelman mukaan.

Ennen esikoululuokkaa huoltajille tarjotaan koulunvalintaa. Jokaisen kouluvalintaan kutsutun huoltajan tulee aktiivisesti rekisteröidä kouluvalinta. Ellei huoltaja tee valintaa, osoite jossa lapsi on kirjoilla, määrää mihin koulupiiriin lapsi kuuluu ja mistä kunnallisesta koulusta hänelle osoitetaan paikka.

Peruskoulu

Peruskoulu on pakollinen 1. luokasta 9. luokkaan. Toimintaa ohjaavat koululaki, opetussuunnitelma ja perusopetuksen tuntijako.

Vapaa-ajan koti

Koululaisten vapaa-ajan toiminta (fritidsverksamhet) on pedagogista ryhmätoimintaa lapsille, jotka ovat esikoulussa, peruskoulussa tai erityistukikoulussa. Toimita on tarkoitettu erityisesti 6-12 vuotiaille lapsille. Lapsilla on oikeus toimintaan ennen koulupäivää sekä koulun jälkeen huoltajien ollessa ansiotyössä tai opiskelemassa.

viimeksi muokattu:

Ajankohtaista Hoforsin kunnassa