Hofors Kommun logo, länk till startsidaHätätilavalmius

Hätätilavalmius Hoforsin kunnassa

Kunnalla on tärkeä rooli kriisitilanteissa. Tilanne voi olla esimerkiksi suuri onnettomuus, myrsky tai muu vakava yhteiskunnan häiriötila. Kunnan tehtävänä on koordinoida ja tiedottaa tällaisissa tilanteissa.

Kotisivumme on yksi monista tärkeistä tiedotuskanavista.

Kunnan pelastustoimi

Gästriken pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta viidessä kunnassa; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors ja Älvkarleby.

Kuntien kotisivuilta löydät lisää tietoa otsikoilla Paloturvallisuus – Liikenneturvallisuus – Vapaa-ajan turva – Turva arjessa – Onnettomuuden sattuessa

Tärkeä tiedote

Vaaran uhatessa, sekä rauhan että sodan aikana, varoitetaan yhteiskuntaa nopeasti ulkona sijaitsevalla varoitussignaalilla ”Tärkeä tiedote”. Signaalia käytetään silloin, kun ihmisiä halutaan varoittaa erittäin nopeasti, esimerkiksi vaarallisen kaasupäästön aikana.


POSOM-ryhmä, Psyykkinen ja sosiaalinen huolenpito

POSOM (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande) on ryhmä, joka hälytetään paikalle onnettomuuden tai katastrofin yhteydessä, sellaisissa tilanteissa, joissa yhteiskunta ei pysty tarjoamaan riittävästi psyykkistä ja sosiaalista apua. POSOM – ryhmän voi hälyttää paikalle ainoastaan Pelastusjohtaja, Poliisitoimenjohtaja tai sairaalan PKL-ryhmä (Psyko Sociala Teamet, Psyko-sosiaalinen ryhmä).

POSOM-ryhmän voidaan hälyttää paikalle esimerkiksi suuren liikenneonnettomuuden, luonnonkatastrofin tai terrori-iskun sattuessa.