Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag till ny översiktsplan

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ta fram en projektplan för framtagande av ny översiktsplan för Hofors kommun.
Arbetet startade efter att projektplanen färdigställts och godkänts av kommunfullmäktige.

Förslag för dig

Processen

Här hittar du alla aktuella granskninghandlingar

Framtagandet av en ny översiktsplan genomförs av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, som är Hofors, Ockelbos och Sandvikens gemensamma samhällsbyggnadsförvaltning.

Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd 2 mars- 2 maj 2021.
Ta del av samrådsförslaget i länkarna nedan.

Förslag till ny översiktsplan, samrådshandling Pdf, 8 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 4.6 MB.
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Medborgardialog

Under 2021 genomfördes en medborgardialog via kommunens e-tjänst för att samla in värdefulla synpunkter i ett tidigt skede. Då pandemin slog till hade vi inte möjlighet att ha fysiska möten, vi tog därför fram en e-tjänst där det skulle vara enkelt att lämna in sina synpunkter digitalt.

Alla synpunkter sammanställdes i en skriftlig rapport som sedan utgjorde ett underlag när vi arbetade fram förslaget till översiktsplan.

Digital medborgardialog, rapport Word, 1 MB.

Gällande översiktsplan från 2010

Fram till det att den nya översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige gäller översiktsplanen från år 2010.

Läs gällande översiktsplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om översiktsplaneringsprocessen

Om du vill veta mer om översiktsplanering kan du besöka Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det finns mer information om till exempel processen att ta fram en översiktsplan.

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Aktuellt i Hofors kommun