Hofors Kommun logo, länk till startsidaLokit veden äärellä

Miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Miljö- och hälsoskyddskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i.

Trygga och förbättra

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens Kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Mer information hittar du i länkarna på denna sida.

Miljö- och hälsoskyddskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Miljö- och hållbarhetsavdelningen inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning kontrollerar att reglerna i miljöbalken, livsmedelslagen och annan lagstiftning inom området följs. Det innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten. Tillsyn sker även på verksamheter som kan påverka vår hälsa, till exempel tatuerare eller bassängbad.

I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillståndsansökningar och klagomål.

miljö, hälsoskydd och livsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om livsmedelskontroll och hur du ska göra om du misstänker matförgiftning. Där finns också information från samhällsbyggnadsförvaltningen om bland annat luftkvalitet, buller, radon, inomhusmiljö och vedeldning samt vilka tillstånd du behöver söka om du ska installera en cistern eller värmepump för jord-, ytvatten- eller bergvärme.

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontaktinformation

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Odengatan 37
811 80 Sandviken
026-24 00 00
vgs@sandviken.se