Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kommunens planarbete

Vad mark- och vattenområden skall användas till

Kommunerna samverkar

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats som du når via länkarna nedan.

Detaljplaner

Detaljplaner/områdesbestämmelser reglerar hur man får bygga inom olika områden.

Aktuella detaljplaner som vi vill samråda med myndigheter, föreningar, sakägare med flera finns tillgängliga för att alla berörda ska kunna lämna synpunkter.

Läs mer om pågående detaljplanearbete (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gällande detaljplaner

Detaljplanerna som vunnit laga kraft, d.v.s. antagits och ej överklagats inom tidsramen för överklagande finns i planarkivet.

Ta del av detaljplaner för Hofors kommun i planarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft men ännu inte finns i planarkivet (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov m.m. – alltså hur vi använder mark och vatten. Plan- och bygglagen reglerar hur detta ska gå till.

Läs mer om översiktsplanering (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Hofors kommuns översiktsplan (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontaktinformation

Besöksadress

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Odengatan 37
811 80 Sandviken

026-24 00 00
vgs@sandviken.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296