english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunHofors kommun

Gator och Vägar

Hoforshus AB sköter vissa gator och vägar åt Hofors kommun. Vill du rapportera, visa, eller diskutera lokala problem gör du det enklast via tjänsten FixaMinGata.

FixaMinGata

FixaMinGata är en nationell e-tjänst som drivs av föreningen Sambruk. Tjänsten tillåter dig att se och rapportera problem i din närmiljö till berörd kommun. Detta gör du genom att på ett enkelt sätt markera problem på en karta och ge en kortfattad beskrivning.

FixaMinGata är främst anpassad för att rapportera fysiska problem i din närmiljö, exempelvis sådant som är trasigt eller smutsigt, sådant som behöver underhållas, lagas, städas eller rensas. Till exempel:

  • Övergivna bilar och cyklar
  • Graffiti
  • Nedskräpning
  • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
  • Trasig gatubelysning
  • Hål i vägar och gångbanor.


Bredband

Har du frågor som rör bredbandsutbyggnad kontaktar du Hofors Elverk, 0290-771800.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter meddelar de särskilda trafikregler som gäller i en kommun. Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för att ta fram lokala trafikföreskrifter.

Aktuella lokala trafikföreskrifter hittar du i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, RTD, som finns på Transportstyrelsens databas för trafikföreskrifter.