english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Dalgränsbussen

Öppen skolskjuts under terminstid, Dalgränsen - Hofors - Dalgränsen

Den så k Dalgränsbussen är en öppen skolskjuts där resenärerna åker gratis. Detta gäller även andra resande än skolelever.

Bussen går fr o m den 18 augusti 2021 och alla skoldagar läsåret 2021/2022. Ordinarie hållplatser gäller.

Linjesträckning

Dalgränsen - Bodås - Hästbo - Prästhyttan - Torsåker - Wall - Petreskolan

Turlista Morgonturen

Dalgränsen 06:50
Bodås 07:00
Torsåker centrum 07:15
Petreskolan 07:40 (cirka)

  • Endast avstigande på hållplats Torsåker centrum (undantag: skolelever som kommer med anslutningsskjuts till Torsåker).
  • Efter Torsåker centrum: påstigande på hållplatserna Wall, Spruthuset, Teas, Gamla Tjernelds väg och Åstjärn.

Turlista Eftermiddagsturen

Petreskolan 15:15
Torsåker centrum 15:30
Dalgränsen 15:50 (cirka)

  • I Hofors: påstigande på hållplatserna Petreskolan och Böle.
  • I Torsåker: påstigande endast på hållplats Torsåker centrum.