english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Natur

Hofors natur

Arealfördelning

Av kommunens 447 kvadratkilometer är ca 71 procent skog, 7 procent odlad mark, 8 procent sjöar och vattendrag. Resterande 14 procent är i huvudsak bebyggd.

Vi finns i gränsområdet mellan Gästriklands låglänta kustområden och bergkullelandskapet i Dalarna. En mindre del av de högst belägna områdena ligger över högsta kustlinjen, som är runt 200 meter över dagens havsnivå.

Geologin är mycket varierad, med så tjocka lerlager i dalgångarna att de kunnat förse tegelbruk med råvara men även stora områden med blockrik morän. Ett leptitområde i centrum av kommunen innehåller den järnmalm och de kalkförekomster som varit grunden för gruvnäringen och järnhanteringen. Den basiska berggrunden har även gett förutsättningar för kalkgynnade växter att trivas.

Gruv- och järnindustrins behov av trä och träkol  förde med sig ett mycket hårt tryck på skogarna som tidvis varit nästan helt uthuggna.

Skyddad natur

I kommunen finns några naturreservat och/eller natura 2000 områden. Beskrivning av områdena och en hel del annan intressant naturinformation kan man se på länsstyrelsens hemsida.