Hofors Kommun logo, länk till startsidaDjur och lantbruk

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS).

Djur och lantbruk

Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård.

Djurskydd

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för djurskyddskontroll och för foderkontroll. Tillsynsverksamheten på Länsstyrelsen omfattar bland annat djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur, cirkusar och transporter. Regler för djurskyddet finns i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och ett antal olika föreskrifter. Mer information hittar du på Länsstyrelsens webbplats. Information om djur och djurhållning finns även på Jordbruksverkets hemsida.

Miljötillsyn

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för miljötillsynen på lantbruk. Det innebär kontroller och bedömningar av lantbruksverksamheten för att säkerställa att miljöbalkens regler följs och därmed begränsa negativ påverkan på miljön.

Störande vilda djur och fåglar

Det är svårt att ge ett entydigt svar på vem man ska kontakta om ärenden där djur orsakar en störning. Det beror mycket på var störningen sker, vilken typ av djur det handlar om och vilken typ av störning det rör sig om.

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontaktinformation

Besöksadress

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Odengatan 37
811 80 Sandviken

026-24 00 00
vgs@sandviken.se