Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Dalgränsbussen

"Öppen skolskjuts" under terminstid (Dalgränsen - Hofors - Dalgränsen)

Den s k Dalgränsbussen är en öppen skolskjuts där resenärerna åker gratis. Detta gäller även andra resande än skolelever.

Bussen går fr o m den 19 augusti 2019 och alla skoldagar läsåret 2019/2020. Ordinarie hållplatser gäller.

Linjesträckning
Dalgränsen - Bodås - Hästbo - Prästhyttan - Torsåker - Wall - Petreskolan

Turlista

Morgonturen
Dalgränsen

Bodås

Torsåker

Hofors, Petreskolan

06:50

07:00

07:15

07:40 (ca)

  • Endast avstigande på hållplats Torsåker (undantag: skolelever som kommer med anslutningsskjuts till Torsåker).
  • Efter Torsåker: påstigande på hållplatserna Wall, Spruthuset, Teas, Gamla Tjernelds väg och Åstjärn.

EftermiddagsturenHofors, Petreskolan

Torsåker

Dalgränsen

15:15

15:30

15:50 (ca)

  • I Hofors: påstigande på hållplatserna Petreskolan och Böle.
  • I Torsåker: påstigande endast på hållplats Torsåker.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296