Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Tillfällig funktionsnedsättning

Tillfällig fysisk funktionsnedsättning på grund av skada innebär inte en generell rätt till skolskjuts. Skolskjuts vid tillfälliga funktionsnedsättningar handläggs i första hand av försäkringsbolag, antingen kommunens eller elevens eget.

Om skadan uppstår under skoltid eller till/från skolan täcker kommunens olycksfallsförsäkring skjutskostnaden.

  • Vårdnadshavaren ska anmäla skadan till kommunens försäkringsbolag.
  • Det är vårdnadshavaren i samråd med kommunens försäkringsbolag som beställer och organiserar skolskjutsen.

Kontaktinformation

Carin Haglund, skolskjutssamordnare (förskoleklass, grundskola, grundsärskola)
070-086 01 78
carin.haglund@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Försäkringsbesked Olycksfall 2020.pdf
(69.4 kB)