Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Tillfällig funktionsnedsättning

Tillfällig fysisk funktionsnedsättning på grund av skada innebär inte en generell rätt till skolskjuts. Skolskjuts vid tillfälliga funktionsnedsättningar handläggs i första hand av försäkringsbolag, antingen kommunens eller elevens eget.

Om skadan uppstår under skoltid eller till/från skolan täcker kommunens olycksfallsförsäkring skjutskostnaden.

  • Vårdnadshavaren ska anmäla skadan till kommunens försäkringsbolag.
  • Det är vårdnadshavaren i samråd med kommunens försäkringsbolag som beställer och organiserar skolskjutsen.

Kontaktinformation

Carin Haglund, skolskjutssamordnare (förskoleklass, grundskola, grundsärskola)
070-086 01 78
carin.haglund@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Försäkringsbesked Olycksfall 2020.pdf
(69.4 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296