Hofors Kommun logo, länk till startsida


Frågor och svar

Frågor och svar om arbetsintegrerad lärarutbildning

Vilken lön får jag?

Du får minst 18.000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9.000 kronor för studiedelen och minst 9.000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt.

Får jag betalt under lov och ledigheter?

Ja, din lön gäller under alla de tolv månader som kontraktet gäller (kontraktet förnyas en gång per år).

Ska jag skatta på lönen?

Ja, du skattar enligt Skatteverkets tabell.

Vad händer om jag blir sjukskriven under en längre period?

Den första dagen du är sjuk gör du en sjukanmälan och karensavdrag görs i samband med sjukfrånvaro. Den 1 januari 2019 infördes karensavdrag som ersätts av karensdagen. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Arbetsgivaren betalar sjuklön till och med dag 14 och därefter ansöker du om sjukpenning från Försäkringskassan.

Vilka är villkoren för mig när jag har tagit examen?

Efter examen kan du söka lärarlegimation och har möjlighet till en tillsvidaretjänst i Hofors kommun.

Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden?

Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du arbeta på samma skola under hela studietiden. Om det visar sig att behoven förändras över tid tas detta upp till diskussion med dig.

Vad förväntas det av mig?

Du förväntas fullfölja dina studier enligt högskolans regelverk och arbeta deltid på skolan. Givet är också att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta väl med dina kollegor. Du tar din del av ansvaret för att du och din handledare har ett givande utbyte.

Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön?

Ja, du kan söka studiestöd hos Centrala Studiestödsnämndnen (CSN).

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

Om du avbryter dina studier ska du skriftligen underrätta din närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen avbrutits. Din tjänst övergår då till heltidsarbete som lärare under resterande tid av avtalet.

Vad händer om jag säger upp min anställning?

Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal. Under uppsägningstiden arbetar du heltid som lärare.

Måste jag söka utbildningen och anställningen separat?

Ja, utbildningen söker du via Högskolan (antagning.se). Anställningen söker du hos Hofors kommun (på särskild blankett).

Jag som redan arbetar som lärare i kommunen, ska jag ändå söka tjänsten?

Ja, du ska söka tjänsten på nytt.

Vad innebär 50% undervisning på skolan i kombination med studietakt på 75%?

Du arbetar halvtid på en skola samtidigt som du studerar på 75% studietakt. Det kan mycket väl innebära en del hårt arbete, men eftersom arbetet och studierna integreras kommer synergieffekterna snabbt ge dig ett försprång. I perioder kan variationer förekomma beroende på studiebelastning och behovet i verksamheten.