english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunRetroaktiv inkomstjämförelse inom förskola och fritidshem

Information om inkomstjämförelse inom förskola och fritidshem

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2020-12-07 genomför Hofors kommun en årlig inkomstjämförelse. Det innebär att Skatteverkets uppgifter om deklarerad inkomst jämförs med de inkomstuppgifter som lämnats av vårdnadshavare.

Den inkomstjämförelse som genomförs 2022 gäller 2020 års taxeringsuppgifter.

Varför görs en kontroll?

Det är vårdnadshavares ansvar att lämna in uppgifter om inkomst och familjeförhållanden för att kommunen ska kunna ta ut rätt avgift för plats i förskola eller fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden vill med kontrollen följa upp att alla betalar rätt avgift. Av rättviseskäl är det viktigt att alla familjer behandlas lika och betalar enligt gällande taxa. 

Hur går kontrollen till?

Vid kontrollen tas en genomsnittlig månadsinkomst fram genom att den deklarerade och godkända årsinkomsten delas med 12. Denna summa jämförs sedan med den inkomstuppgift som vårdnadshavaren lämnat till kommunen.

Om den inkomst som lämnats in är lägre än den faktiska inkomsten, faktureras platsinnehavaren retroaktivt förutsatt att skillnaden är minst 50 kr.

Varför kontrolleras inkomsten två år tillbaka i tiden?

Skatteverkets uppgifter finns tillgängliga med två års eftersläpning, vilket innebär att årets kontroll gäller 2020 års taxeringsuppgifter.

Uppdateras inte hushållets inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är hushållet som har ansvar för att lämna rätt uppgifter och därmed betala rätt avgift.

När skickas fakturorna ut?

Fakturorna har skickats ut under februari 2022.

När ska fakturan vara betald?

Fakturan ska vara betald senast den 30 juni. (Om man vill börja delbetala tidigare så används fakturans OCR-nummer som referens.)

Omräkning pga oregelbunden inkomst

Om hushållet hade oregelbunden inkomst under 2020 kan en justering i efterhand vara möjlig. En omräkning kan göras om hushållets alla bruttoinkomster per månad skriftligt redovisas till barn- och utbildningsnämnden senast den 25 mars. När omräkningen är genomförd skickas ett skriftligt beslut till hushållet.

Uppgifterna skickas till:
Hofors kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Retroaktiv avgiftskontroll
813 81 Hofors

Kontaktuppgifter

Vid frågor hör av er till: bunavgifter@hofors.se