english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Retroaktiv avgiftskontroll inom förskola och fritidshem

Här hittar du information om retroaktiv avgiftskontroll inom förskola och fritidshem

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden (2020-12-07) kommer en kontroll av förskole- och fritidshemsavgifter att genomföras under 2021. Vid kontrollen jämnförs Skatteverkets uppgifter om deklarerad inkomst med den inkomstuppgift som lämnats in av vårdnadshavaren.

Varför görs en kontroll?

Det är vårdnadshavares ansvar att lämna in uppgifter om inkomst och familjeförhållanden för att kommunen ska kunna ta ut rätt avgift för plats i förskola eller fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden vill med kontrollen följa upp att alla betalar rätt avgift. Av rättviseskäl är det viktigt att alla familjer behandlas lika och betalar enligt gällande taxa. 

Hur går kontrollen till?

Vid kontrollen jämförs Skatteverkets uppgifter om deklarerad inkomst två år tillbaka i tiden (dvs 2019) med de inkomstuppgifter som vårdnadshavaren lämnat in till kommunen. Årsinkomsten (enligt Skatteverkets uppgifter) delas med 12 för att få fram en månadsinkomst.

Om den inkomst som lämnats in är lägre än den faktiska inkomsten, faktureras platsinnehavaren retroaktivt förutsatt att skillnaden är minst 50 kr.

Varför kontrolleras inkomsten två år tillbaka i tiden?

Skatteverkets uppgifter finns inte tillgängliga före dess.

Uppdateras inte hushållets inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är hushållet som har ansvar för att lämna rätt uppgifter och därmed betala rätt avgift.

När skickas fakturorna ut?

Fakturor kommer preliminärt att skickas ut under våren 2021.


Kompletterande information om den retroaktiva avgiftskontrollen kommer under våren.