english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Svenska för invandrare

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Vad innehåller kursen?

Kurserna innehåller bland annat följande:

  • Tal-, läs- och skrivundervisning
  • Grundläggande grammatik
  • Studiebesök
  • Praktiska uppgifter
  • Hjälp till anpassning i närmiljön
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Allmän samhällsinformation

Kontaktinformation

Ann-Louise Andersson, studie- och yrkesvägledare
0290-77 15 15
vuxenutbildningen@hofors.se

Maria Damgaard, studiehandledare/studie- och yrkesvägledare
0290-77 15 14
vuxenutbildningen@hofors.se

Linda Karlsson, rektor vuxenutbildningen
070-086 00 76 linda.karlsson@hofors.se

Lärare, SFI
073-745 09 83