Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Särskild utbildning för vuxna (särvux)

Den som har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässig funktionsnedsättning pga förvärvad hjärnskada samt har fyllt 20 år, har rätt till särskild utbildning för vuxna (särvux).

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särvux och utbildning finns på grundläggande nivå (inklusive träningsskolenivå) och gymnasial nivå.

Hofors kommun erbjuder särvux genom samverkansavtal med Sandvikens kommun.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296