Hofors Kommun logo, länk till startsida


Värnaskolan

Värnaskolan

Välkommen till Värnaskolan!

På Värnaskolan finns ca 170 elever från förskoleklass till årskurs 3. Vid skolan bedrivs även fritidshemsverksamhet före och efter skoltid.

På skolområdet finns Värnahallen, där inomhusdrotten bedrivs. Skolan har även en stimulerande utemiljö med stora lekytor. I anslutning till skolan finns Skolskogen med uteklassrum, grillplatser, kojor och härlig natur. 

Mer information

Besöksadress
Värnavägen 5
Postadress
Hofors kommun
Värnaskolan
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Rektor

Stefan Danielsson
070-086 00 21
stefan.danielsson@hofors.se

Administratör/expedition

Marita Söderström
070-086 02 47
marita.soderstrom@hofors.se

Kontakta Marita Söderström på skolexpeditionen om ni inte når den ni söker.

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Värnaskolans likabehandlingsplan 2021-2022.pdf Pdf, 492.8 kB.
(492.8 kB)
Mobiltelefonpolicy.pdf Pdf, 261.1 kB.
(261.1 kB)
Förväntansdokument Värnaskolan.pdf Pdf, 180.2 kB.
(180.2 kB)