Hofors Kommun logo, länk till startsida


Elevrådet

Elevrådet på Solbergaskolan

Elevrådet består av elever från klass F-6, två representanter från varje klass. Representanterna är valda i klassråden och sitter i elevrådet under ett läsår.

Elevrådsmöten

Elevrådet har möten en gång i månaden. Elevrådsmötet föregås av ett klassrådsmöte där klassens frågor och funderingar tas upp. Elevrådsrepresentanterna tar med sig klassrådets frågeställningar till nästa elevrådsmöte. De yngre eleverna får be sina äldre skolkamrater om hjälp att föra deras frågor eller också genom någon vuxen på skolan.

Vid det första mötet väljs sekreterare och ordförande. Elevrådsrepresentanterna får hjälp med att gå igenom de demokratiska värdegrunderna under de första gångerna. Elevrådet har möjlighet att bjuda in vuxna till sina möten, till exempel någon från köket om det är många frågor som rör kök och matsal.

Vid varje möte skrivs ett protokoll som skickas ut till klasser och personal på skolan.