Hofors Kommun logo, länk till startsida


Petreskolan

Petreskolan

Välkommen till Petreskolan!

På Petreskolan finns elever från årskurs 4 till årskurs 9. På skolan finns också ett fritidshem för elever i årskurs 4-6.

Mer information

Besöksadress
Göklundsvägen 27

Postadress
Hofors kommun
Petreskolan
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Rektor

Anna Torssander
070-167 08 57
anna.torssander@hofors.se

Bitr rektor

Magnus Ek
070-167 08 01
magnus.ek@hofors.se

Administratör/expedition

Britt-Marie Hammarström
0290-77 15 62
070-167 08 48
britt-marie.hammarstrom@
hofors.se

Frida Lindkvist
070-086 02 69
frida.lindkvist@hofors.se

Studie- och yrkesvägledare

Malin Eriksson
070-167 80 88
malin.eriksson@hofors.se

Övriga telefonnummer
Måltid: 070-086 01 18
Lokalvård: 070-414 12 81
Vaktmästare: 070-414 12 88
Skolsköterska:
070-167 08 05 (7-9)
070-086 00 13 (4-6)
Skolkurator: 070-086 02 10
Fritidshem: 070-086 01 79

Kontakta Britt-Marie Hammarström på skolexpeditionen om ni inte når den ni söker.