english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Jordgubbar

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo i Hofors kommun

Barn- och utbildningsnämnden har antagit ett förslag från bl a elevhälsan och folktandvården som innebär att alla elever i åk 6 ska få möjligheten att vara med i Tobaksfri Duo.

Kontrakt

Tobaksfri Duo är en kontraktskrivningsmetod, där eleven skriver kontrakt med en tobaksfri vuxen. Kontraktet följs sedan upp en gång i halvåret och de som kan försäkra att de varit tobaksfria deltar i utlottning av priser.

Kontraktet gäller för hela högstadietiden och är ett sätt att stärka individen till att avstå tobak (snusning och rökning). Tobak kan vara inkörsporten till andra droger och är på så sätt en mycket viktig faktor att jobba mot.