english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lillåskolan

Lillåskolan

Välkommen till Lillåskolan!

På Lillåskolan finns elever från förskoleklass till årskurs 6. Vid skolan bedrivs även fritidshemsverksamhet före och efter skoltid.

Du som är skolbarn

Vi är glada att ha dig i vår skola och hoppas att du kommer att trivas här. Vi som jobbar på skolan strävar efter att du ska finna ditt skolarbete roligt och meningsfullt.

Du som är förälder

På Lillåskolan möts ditt barn av utbildade pedagoger i förskoleklassen och upp till år 6, samt på fritidshemmet. Vi hoppas att vi kan uppfylla dina förväntningar på oss och att vårt samarbete ska hjälpa ditt barn vidare i sitt lärande.

Vi sätter lärandet i centrum men kunskaperna ska utgå från ditt barn och kännas meningsfulla. Vi försöker hela tiden göra en bra skola bättre och vår strävan är att alla når de mål som läroplanen anger för olika årskurser.

Vi väljer att se barn som kompetenta, nyfikna och förväntansfulla individer, som tillsammans med andra utforskar och försöker förstå omvärlden.

För oss betyder det att vi måste sträva efter

  • att möta barnen med lyhördhet, respekt och glädje
  • att barnen ska göras delaktiga i beslut som rör deras vardag
  • att erbjuda en stimulerande pedagogisk miljö som ger näring åt fantasi, kreativitet och lusten att lära.

Mer information

Besöksadress
Genstigen 1

Postadress
Hofors kommun
Lillåskolan
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Christoffer Forsman, rektor
070-453 17 10
christoffer. forsman@hofors.se

Oona Heikkinen, skoladministratör
070-086 00 75
oona.heikkinen@hofors.se

Övriga telefonnummer
Personalrum: 0290-77 15 52
Måltid: 070-086 01 12
Lokalvård: 070-086 01 13
Vaktmästare: 070-289 92 18
Skolsköterska: 070-086 00 13
Skolkurator: 070-086 02 71
Lillfritids: 070-167 08 25
Storfritids: 073-959 98 75

Sjukanmälan
Om ditt barn blir sjukt kan du göra sjukanmälan till personalrummet (0290-77 15 52) kl 07:30-08:00.